KVKK Bilgilendirmesi

KVKK BİLGİLENDİRMESİ


Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında yasal zorunluluk olarak yapılmaktadır.


Ticari Unvan: MARLA GOLD KUYUMCULUK TURİZM OTEL DIŞ TİCARET A.Ş.
MERSİS No: 622155622900001
Adres: Molla Feneri Mah. Alibaba Türbe Sok. No:22/1 Fatih/İSTANBUL
Telefon: 02129540000
E-Posta: [email protected]
 
Marla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Marla tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, sanal mağazaya (www.marla.com) üye olma aşamasında, sanal mağazadan üye olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, Marla’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan Marla’ya ya da Marla’nın yurtiçinde ve yurtdışında destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, Marla sahibi olduğu ya da hizmet aldığı çağrı merkeziyle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet sözleşmeleri kurulurken, kendi bünyesinde ya da yetkilendirdiği firmalarca açılan mağazalarda, sertifikasyon ve ürün/hizmet garanti kayıtları esnasında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yurtiçinde ya da yurtdışında hizmet verilen kişi ya da kuruluşlarla, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan yurtiçinde ya da yurtdışında kişi ya da kuruluşlarla, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, denetim şirketleri, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları, belirli kalite standardının sağlanması vb. amaçlarla işlenmektedir.

Bu kanun kapsamında; a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi, kuruluş ya da resmi makamları öğrenebilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) 6698 Sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, g) "d" ve "e" bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki talebinizi şirketimizin Molla Feneri Mah. Alibaba Türbe Sok. No:22/1 Fatih/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Not : www.marla.com'u ziyaret etmek için herhangi bir kişisel bilginizi vermeniz gerekmemektedir. Ancak üye olmak ya da alışveriş yapmak için bazı bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Marla, www.marla.com’a üye olurken ya da bu siteden alışveriş yaparken verdiğiniz kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygılıdır. Bu bilgileri üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlarla paylaşmaz. Kredi kartı bilgileriniz sunucularımızda tutulmamaktadır. Alışverişiniz sırasında onay için bankaya yönlendirilmektedir. Gerekli durumlarda sizi tanımamızda yardımcı olması ve kişiselleştirilmiş üstün bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla "cookie" olarak adlandırılan bilgiler, bilgisayarınız tarafından uygun bulunan yere yerleştirilebilir. Cookie kullanımı, internet üzerinde standart olarak kabul edilen bir uygulamadır. Cookie'leri alma ayarını dilerseniz web tarayıcınızdan değiştirebilirsiniz. www.marla.com’a bağlanarak alışveriş yapılan bilgisayarların IP adresleri, herhangi bir sahtecilik durumunda yasal mercilere iletilmek üzere kayıt altına alınmaktadır. www.marla.com’u kullandığınızda, yukarıdaki hüküm ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş olmaktasınız.